Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
217563

KẾ HOẠCH Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 10/10/2020 22:14:13

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN VĨNH LỘC


Số: /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thị trấn Vĩnh Lộc, ngày 28 tháng 09 năm 2020

KẾ HOẠCH

Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông,

đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025


Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT- UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa về việc chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy định, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Công văn số 1654/UBND-KTHT của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc xử lý giải tỏa lòng, lề đường; vỉa hè; hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện đảm bảo TT ATGT quý IV và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. UBND thị trấn Vĩnh Lộc xây dựng kế hoạch đ tổ chức triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông; phấn đấu kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ; từng bước khắc phục, xử lý một số điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào các ngày nghỉ lễ;

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, tầng lớp nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện đồng bộ, liên tục các chủ trương, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

- Tập trung khai thác các nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, cải tạo các điểm đen tiềm ẩn nguy có tai nạn giao thông.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, kiểm tra, xử lý các vi phạm theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP;

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để lập lại hành lang an toàn giao thông tại các các tuyến đường của các thôn; chấm dứt tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và lấn chiếm lòng đường, lề đường để kinh doanh, buôn bán và thực hiện các hoạt động vi phạm an toàn giao thông.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Giải tỏa tất các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, tập trung là đường QL 45 và QLb217 từ thôn 5, Thôn 8 đến hết khu 1 thị trấn Vĩnh Lộc giáp Phố Mới, xã Vĩnh Tiến.

- Giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên đất không hợp pháp, đến nay chưa tự giác tháo dỡ, giải tỏa;

- Tập trung giải tỏa các vị trí khu dân cư, đường cong, ngã ba, ngã tư, các điểm kinh doanh, buôn bán, họp chợ cóc, các hộ giai đình hiện nay còn tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông;

- Giải tỏa các vị trí kinh doanh vật liệu xây dựng; lều quán, bắn mái lấn chiếm, sử dụng đất của đường bộ làm bãi rửa xe ô tô, xe máy; thực hiện biện pháp ngăn chặn chống tái lấn chiếm bằng rào chắn khi cần thiết.

2. Đối tượng

- Đối với vi phạm, đặt, để biển quảng cáo, đổ vật liệu chiếm dụng lòng, lề đường vỉa hè tiến hành thu ngay để giải phóng lòng, lề đường, vỉa hè bảo đảm an toàn giao thông; đối với phương tiện dùng đỗ trái phép tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính;

- Đối với các trường hợp kinh doanh vật liệu xây dựng cố tình tái vi phạm; các tiểu thương bán hàng rong, các tụ điểm bày bán hàng không đúng nơi quy định tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn;

- Các công trình được xây dựng trên diện tích đất hợp pháp, hợp lý yêu cầu chủ hộ ký cam kết giữ nguyên hiện trạng, không sửa chữa cơi nới đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ tự giác tháo dỡ.

3. Phạm vi thực hiện

Phạm vi ra quân để thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, tập trung là đường QL 45 và QL 217 từ thôn 5, thôn 8 đến hết khu 1 thị trấn Vĩnh Lộc giáp Phố Mới, xã Vĩnh Tiến (trọng tâm là các khu vực Cổng chợ Giáng, ngã 3 công viên, ngã tư đường rẽ vào cổng làng Nhân Lộ, ngã tư đèn xanh đèn đỏ).

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN GIẢI TỎA

1. Công tác tuyên truyền, vận động

* Nội dung tuyên truyền

Các quy định của pháp luật về trật tự hành lang an toàn giao thông, quản lý và sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Những quy định của pháp luật về quảng cáo, lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu, họp chợ, biển chỉ dẫn để người dân trên địa bàn biết và tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, gây cản trở giao thông, cam kết không chiếm dụng lòng đường, lề đường để sản xuất, kinh doanh, buôn bán và thực hiện các hoạt động trái phép khác.

* Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền vào các hội nghị chi bộ, thôn, khu phố, tổ ANXH, các tổ chức chính trị xã hội của xã đến từng Đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân;

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thị trấn và các thôn, khu phố.

2. Các bước tiến hành thực hiện

- Kế hoạch được thực hiện từ ngày 28/09/2020 đến hết ngày 15/10/2020 và tiếp tục duy trùy đến hết năm 2020.

- Đợt 1: Từ ngày 28/09/2020 đến hết ngày 03/10/2020 kết hợp tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa đài của thị trấn và các thôn, khu phố, kiểm tra các thôn, khu phố, các tuyến đường còn lấn chiếm lòng, lề đường, mái che mái vẩy, biển quảng cáo… nhắc nhở các hộ tự tháo dỡ (căn cứ thực tế vi phạm lấn chiếm lòng đường, lề đường, trên phần đất hành lang giao thông từ mép nhựa trở ra mỗi bên).

- Đợt 2: Từ ngày 03/10/2020 đến hết ngày 15/10/2020: Tổ chức cao điểm đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, duy trì thường xuyên đến sau thời gian diễn ra đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và hết năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an thị trấn

Tham mưu cho UBND thị trấn xây dựng Kế hoạch, thành lập tổ công tác tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông.

Thường xuyên duy trì tuần tra, kiểm soát phát hiện để phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện với Công an huyện để phối hợp theo dõi và chỉ đạo, xoá bỏ các lều quán, biển hiệu và hiện tượng họp chợ lấn ra hành lang an toàn giao thông đường bộ và các phương tiện không đảm bảo tham gia giao thông trên địa bàn.

Phối hợp với lực lượng trật tự đô thị, công chức địa chính và Công an cấp trên tập trung đôn đốc nhắc nhở và xử lý các chủ xe ô tô khách, xe tải đậu đỗ, đón khách và trả hàng hoá không đúng nơi qui định, các hộ kinh doanh buôn bán trên trục đường QL 45, QL 217 tập trung tại khu vực Cổng chợ Giáng, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, ngã 3 công viên, ngã tư đường rẽ vào cổng làng thôn nhân lộ.

2. Đội quản lý trật tự đô thị:

Phối hợp với Công an thị trấn, công chức địa chính, trưởng các thôn khu phố tăng cường công tác tuyên truyền, công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông tại địa bàn thị trấn.

Chuẩn bị các loại phương tiện phối hợp cùng Công an thị trấn làm tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông theo nội dung kế hoạch đề ra từ nay đến hết ngày 15/10/2020, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Công chức văn hoá

- Chỉ đạo cho đài truyền thanh thị trấn tăng cường thời lượng phát sóng các văn bản qui định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT theo nội dung Kế hoạch. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình tai nạn giao thông và nguyên nhân, đối tượng, hậu quả, xảy ra trên địa bàn và các xã lân cận để cảnh báo, giáo dục người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành, phòng ngừa tai nạn giao thông.

- Tham mưu cho UBND thị trấn xây dựng các kế hoạch để tuyên truyền, đồng thời trực tiếp tuyên truyền bằng khẩu hiệu và băng Zôn, tranh cổ động, áp phích... trên địa bàn xã và các đường giáp danh với các xã lân cận.

- Phối hợp cùng các thôn, khu phố đẩy công tác mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống “Văn hoá giao thông” tự giác chấp hành các qui định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện.

4. Trưởng các thôn, khu phố

- Phối hợp tốt cùng Công an thị trấn, Đội trật tự đô thị, công chức văn hoá đẩy mạnh việc tuyên truyền về nội dung của kế hoạch trên hệ thống loa truyền thanh.

- Từ ngày 28/09/2020 thực hiện tốt nội dung của kế hoạch trên địa bàn thôn, khu phố mình phụ trách, đồng thời phát hiện các trường hợp vi phạm để báo cáo cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

5. Công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội

Tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo TTATGT. Thực hiện tốt các cuộc vận động “ Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”. Tổ chức giáo dục, cam kết cho từng đoàn viên, hội viên

Phối hợp với Công an thị trấn chuẩn bị nội dung, in ấn, phô tô tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện kế hoạch.

7. Kế toán ngân sách: Phối hợp với Công an thị trấn đề xuất kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch.

V. THÔNG TIN BÁO CÁO:

Sau khi thực hiện kế hoạch đề nghị các Ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tổng hợp báo cáo về UBND thị trấn (qua Công an thị trấn) để tập hợp báo cáo Chủ tịch UBND thị trấn.

Công an thị trấn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình về Đảng ủy, UBND thị trấn để có ý kiến chỉ đạo tiếp theo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Vĩnh Lộc (b/c);

- Công an huyện (b/c);

- Đảng uỷ thị trấn (b/c);

- MTTQ và các đoàn thể (p/hợp);

- Công an (t/hiện);

- Đội QLTTĐT (t/hiện);

- Các thôn, khu phố (t/hiện);

- Cán bộ chuyên môn (t/hiện);

- Lưu: VP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trịnh Văn Mạnh

KẾ HOẠCH Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 10/10/2020 22:14:13 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN VĨNH LỘC


Số: /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thị trấn Vĩnh Lộc, ngày 28 tháng 09 năm 2020

KẾ HOẠCH

Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông,

đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025


Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT- UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa về việc chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 4455/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy định, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Công văn số 1654/UBND-KTHT của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc xử lý giải tỏa lòng, lề đường; vỉa hè; hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện đảm bảo TT ATGT quý IV và phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. UBND thị trấn Vĩnh Lộc xây dựng kế hoạch đ tổ chức triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông; phấn đấu kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ; từng bước khắc phục, xử lý một số điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào các ngày nghỉ lễ;

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, tầng lớp nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện đồng bộ, liên tục các chủ trương, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

- Tập trung khai thác các nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, cải tạo các điểm đen tiềm ẩn nguy có tai nạn giao thông.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, kiểm tra, xử lý các vi phạm theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP;

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để lập lại hành lang an toàn giao thông tại các các tuyến đường của các thôn; chấm dứt tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ và lấn chiếm lòng đường, lề đường để kinh doanh, buôn bán và thực hiện các hoạt động vi phạm an toàn giao thông.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Giải tỏa tất các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, tập trung là đường QL 45 và QLb217 từ thôn 5, Thôn 8 đến hết khu 1 thị trấn Vĩnh Lộc giáp Phố Mới, xã Vĩnh Tiến.

- Giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên đất không hợp pháp, đến nay chưa tự giác tháo dỡ, giải tỏa;

- Tập trung giải tỏa các vị trí khu dân cư, đường cong, ngã ba, ngã tư, các điểm kinh doanh, buôn bán, họp chợ cóc, các hộ giai đình hiện nay còn tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông;

- Giải tỏa các vị trí kinh doanh vật liệu xây dựng; lều quán, bắn mái lấn chiếm, sử dụng đất của đường bộ làm bãi rửa xe ô tô, xe máy; thực hiện biện pháp ngăn chặn chống tái lấn chiếm bằng rào chắn khi cần thiết.

2. Đối tượng

- Đối với vi phạm, đặt, để biển quảng cáo, đổ vật liệu chiếm dụng lòng, lề đường vỉa hè tiến hành thu ngay để giải phóng lòng, lề đường, vỉa hè bảo đảm an toàn giao thông; đối với phương tiện dùng đỗ trái phép tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính;

- Đối với các trường hợp kinh doanh vật liệu xây dựng cố tình tái vi phạm; các tiểu thương bán hàng rong, các tụ điểm bày bán hàng không đúng nơi quy định tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn;

- Các công trình được xây dựng trên diện tích đất hợp pháp, hợp lý yêu cầu chủ hộ ký cam kết giữ nguyên hiện trạng, không sửa chữa cơi nới đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ tự giác tháo dỡ.

3. Phạm vi thực hiện

Phạm vi ra quân để thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, tập trung là đường QL 45 và QL 217 từ thôn 5, thôn 8 đến hết khu 1 thị trấn Vĩnh Lộc giáp Phố Mới, xã Vĩnh Tiến (trọng tâm là các khu vực Cổng chợ Giáng, ngã 3 công viên, ngã tư đường rẽ vào cổng làng Nhân Lộ, ngã tư đèn xanh đèn đỏ).

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN GIẢI TỎA

1. Công tác tuyên truyền, vận động

* Nội dung tuyên truyền

Các quy định của pháp luật về trật tự hành lang an toàn giao thông, quản lý và sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Những quy định của pháp luật về quảng cáo, lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu, họp chợ, biển chỉ dẫn để người dân trên địa bàn biết và tự giác tháo dỡ, dẹp bỏ các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, gây cản trở giao thông, cam kết không chiếm dụng lòng đường, lề đường để sản xuất, kinh doanh, buôn bán và thực hiện các hoạt động trái phép khác.

* Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền vào các hội nghị chi bộ, thôn, khu phố, tổ ANXH, các tổ chức chính trị xã hội của xã đến từng Đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân;

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thị trấn và các thôn, khu phố.

2. Các bước tiến hành thực hiện

- Kế hoạch được thực hiện từ ngày 28/09/2020 đến hết ngày 15/10/2020 và tiếp tục duy trùy đến hết năm 2020.

- Đợt 1: Từ ngày 28/09/2020 đến hết ngày 03/10/2020 kết hợp tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa đài của thị trấn và các thôn, khu phố, kiểm tra các thôn, khu phố, các tuyến đường còn lấn chiếm lòng, lề đường, mái che mái vẩy, biển quảng cáo… nhắc nhở các hộ tự tháo dỡ (căn cứ thực tế vi phạm lấn chiếm lòng đường, lề đường, trên phần đất hành lang giao thông từ mép nhựa trở ra mỗi bên).

- Đợt 2: Từ ngày 03/10/2020 đến hết ngày 15/10/2020: Tổ chức cao điểm đồng loạt ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, duy trì thường xuyên đến sau thời gian diễn ra đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và hết năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an thị trấn

Tham mưu cho UBND thị trấn xây dựng Kế hoạch, thành lập tổ công tác tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông.

Thường xuyên duy trì tuần tra, kiểm soát phát hiện để phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện với Công an huyện để phối hợp theo dõi và chỉ đạo, xoá bỏ các lều quán, biển hiệu và hiện tượng họp chợ lấn ra hành lang an toàn giao thông đường bộ và các phương tiện không đảm bảo tham gia giao thông trên địa bàn.

Phối hợp với lực lượng trật tự đô thị, công chức địa chính và Công an cấp trên tập trung đôn đốc nhắc nhở và xử lý các chủ xe ô tô khách, xe tải đậu đỗ, đón khách và trả hàng hoá không đúng nơi qui định, các hộ kinh doanh buôn bán trên trục đường QL 45, QL 217 tập trung tại khu vực Cổng chợ Giáng, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, ngã 3 công viên, ngã tư đường rẽ vào cổng làng thôn nhân lộ.

2. Đội quản lý trật tự đô thị:

Phối hợp với Công an thị trấn, công chức địa chính, trưởng các thôn khu phố tăng cường công tác tuyên truyền, công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông tại địa bàn thị trấn.

Chuẩn bị các loại phương tiện phối hợp cùng Công an thị trấn làm tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông theo nội dung kế hoạch đề ra từ nay đến hết ngày 15/10/2020, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Công chức văn hoá

- Chỉ đạo cho đài truyền thanh thị trấn tăng cường thời lượng phát sóng các văn bản qui định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT theo nội dung Kế hoạch. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình tai nạn giao thông và nguyên nhân, đối tượng, hậu quả, xảy ra trên địa bàn và các xã lân cận để cảnh báo, giáo dục người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành, phòng ngừa tai nạn giao thông.

- Tham mưu cho UBND thị trấn xây dựng các kế hoạch để tuyên truyền, đồng thời trực tiếp tuyên truyền bằng khẩu hiệu và băng Zôn, tranh cổ động, áp phích... trên địa bàn xã và các đường giáp danh với các xã lân cận.

- Phối hợp cùng các thôn, khu phố đẩy công tác mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống “Văn hoá giao thông” tự giác chấp hành các qui định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện.

4. Trưởng các thôn, khu phố

- Phối hợp tốt cùng Công an thị trấn, Đội trật tự đô thị, công chức văn hoá đẩy mạnh việc tuyên truyền về nội dung của kế hoạch trên hệ thống loa truyền thanh.

- Từ ngày 28/09/2020 thực hiện tốt nội dung của kế hoạch trên địa bàn thôn, khu phố mình phụ trách, đồng thời phát hiện các trường hợp vi phạm để báo cáo cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

5. Công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức Chính trị - xã hội

Tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo TTATGT. Thực hiện tốt các cuộc vận động “ Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”. Tổ chức giáo dục, cam kết cho từng đoàn viên, hội viên

Phối hợp với Công an thị trấn chuẩn bị nội dung, in ấn, phô tô tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện kế hoạch.

7. Kế toán ngân sách: Phối hợp với Công an thị trấn đề xuất kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch.

V. THÔNG TIN BÁO CÁO:

Sau khi thực hiện kế hoạch đề nghị các Ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tổng hợp báo cáo về UBND thị trấn (qua Công an thị trấn) để tập hợp báo cáo Chủ tịch UBND thị trấn.

Công an thị trấn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình về Đảng ủy, UBND thị trấn để có ý kiến chỉ đạo tiếp theo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Vĩnh Lộc (b/c);

- Công an huyện (b/c);

- Đảng uỷ thị trấn (b/c);

- MTTQ và các đoàn thể (p/hợp);

- Công an (t/hiện);

- Đội QLTTĐT (t/hiện);

- Các thôn, khu phố (t/hiện);

- Cán bộ chuyên môn (t/hiện);

- Lưu: VP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trịnh Văn Mạnh

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC