Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
217563

Thị trấn Vĩnh Lộc triển khai công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021

Ngày 16/11/2020 21:57:22

Thị trấn Vĩnh Lộc triển khai công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 01/ CT – HU ngày 20/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Thực hiện Thông báo số 603/TB-HĐNVQS ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Thường trực Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Lộc về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Căn cứ Kế hoạch số 65 ngày 28 tháng 10 năm 2020 của HĐNVQS thị trấn Vĩnh Lộc về việc tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 cho các nam công dân trên địa bàn thị trấn.

Sau khi rà soát, chốt danh sách danh sách các nam công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS tại các thôn, khu phố. Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Hội đồng NVQS thị trấn đã tổ chức khám sơ tuyển cho 70 nam công dâncó danh sách trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS năm 2021. Sau 01 ngày khám sơ tuyển, HĐNVQS thị trấn đã kiểm tra, khám sức khỏe cho 68/70 công dân.

ẢNH 1.jpg

ẢNH 2.jpg

ẢNH 3.jpg
ẢNH 4.jpg


ẢNH 5.jpg

ẢNH 6.jpg
ẢNH 7.jpg
ẢNH 8.jpg
Để tiếp tục kiểm tra, đánh giá chính xác thực chất sức khỏe của nam công dân khi thực hiện Luật NVQS và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2020, HĐNVQS thị trấn đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả khám sơ tuyển tại địa phương, kết luận và chốt danh sách 41 nam công dân đủ điều kiện khám tuyển chính thức tại Hội đồng NVQS huyện.

HỘI NGHỊ CHỐT KẾT QUẢ.jpg

(Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn họp tiếp tục rà soát, chốt danh sách nam công dân tham gia khám tuyển chính thức tại huyện)


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Trần Văn Khánh – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND – Chính trị viên Ban CHQS thị trấn nêu rõ: Để đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong rà soát các nam công dân tham gia khám tuyển NVQS, yêu cầu các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn, đặc biệt là Ban chỉ huy quân sự cần rà soát chi tiết, cụ thể từng công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển chính thức tại huyện. Theo đó, đề nghị trưởng các thôn, khu phố cần quản lý chặt chẽ công dân tại đơn vị mình, tiếp tục rà soát danh sách khám tuyển bổ sung. Đồng thời, yêu cầu Công an thị trấn xử lý nghiêm hành vi, vi phạm đối với 01 công dân tại đơn vị Thôn 2, không chấp hành và tham gia khám sơ tuyển theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Truy – Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND - Chủ tịch HĐNVQS thị trấn nhấn mạnh: Cần phải xác định nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, vì vậy các thành viên HĐNVQS thị trấn cần nhận thức đầy đủ, từ đó nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyển quân; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống quê hương, nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ công dân; kiên quyết xử lý nghiêm các công dân vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự; Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS thị trấn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công; Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nam công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đảm bảo chất lượng; quản lý nắm chắc số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu huyện giao gọi công dân nhập ngũ năm 2021./.

Thị trấn Vĩnh Lộc triển khai công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021

Đăng lúc: 16/11/2020 21:57:22 (GMT+7)

Thị trấn Vĩnh Lộc triển khai công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 01/ CT – HU ngày 20/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Thực hiện Thông báo số 603/TB-HĐNVQS ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Thường trực Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Lộc về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Căn cứ Kế hoạch số 65 ngày 28 tháng 10 năm 2020 của HĐNVQS thị trấn Vĩnh Lộc về việc tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 cho các nam công dân trên địa bàn thị trấn.

Sau khi rà soát, chốt danh sách danh sách các nam công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS tại các thôn, khu phố. Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Hội đồng NVQS thị trấn đã tổ chức khám sơ tuyển cho 70 nam công dâncó danh sách trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS năm 2021. Sau 01 ngày khám sơ tuyển, HĐNVQS thị trấn đã kiểm tra, khám sức khỏe cho 68/70 công dân.

ẢNH 1.jpg

ẢNH 2.jpg

ẢNH 3.jpg
ẢNH 4.jpg


ẢNH 5.jpg

ẢNH 6.jpg
ẢNH 7.jpg
ẢNH 8.jpg
Để tiếp tục kiểm tra, đánh giá chính xác thực chất sức khỏe của nam công dân khi thực hiện Luật NVQS và đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2020, HĐNVQS thị trấn đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả khám sơ tuyển tại địa phương, kết luận và chốt danh sách 41 nam công dân đủ điều kiện khám tuyển chính thức tại Hội đồng NVQS huyện.

HỘI NGHỊ CHỐT KẾT QUẢ.jpg

(Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn họp tiếp tục rà soát, chốt danh sách nam công dân tham gia khám tuyển chính thức tại huyện)


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Trần Văn Khánh – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND – Chính trị viên Ban CHQS thị trấn nêu rõ: Để đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong rà soát các nam công dân tham gia khám tuyển NVQS, yêu cầu các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn, đặc biệt là Ban chỉ huy quân sự cần rà soát chi tiết, cụ thể từng công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển chính thức tại huyện. Theo đó, đề nghị trưởng các thôn, khu phố cần quản lý chặt chẽ công dân tại đơn vị mình, tiếp tục rà soát danh sách khám tuyển bổ sung. Đồng thời, yêu cầu Công an thị trấn xử lý nghiêm hành vi, vi phạm đối với 01 công dân tại đơn vị Thôn 2, không chấp hành và tham gia khám sơ tuyển theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Truy – Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND - Chủ tịch HĐNVQS thị trấn nhấn mạnh: Cần phải xác định nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, vì vậy các thành viên HĐNVQS thị trấn cần nhận thức đầy đủ, từ đó nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyển quân; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống quê hương, nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ công dân; kiên quyết xử lý nghiêm các công dân vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự; Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS thị trấn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công; Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nam công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đảm bảo chất lượng; quản lý nắm chắc số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu huyện giao gọi công dân nhập ngũ năm 2021./.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC