Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
217563

Thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức khai mạc huấn luyện trung đội dân quân cơ động và lực lượng dân quân tại chỗ năm 2020

Ngày 09/07/2020 08:19:35

Thực hiện kế hoạch về công tác Dân quân tự vệ, giáo dục QP – AN năm 2020 của Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Lộc. Được sự thống nhất của ĐU – HĐND thị trấn, Sáng ngày 02/7/2020, UBND thị trấn Vĩnh Lộc đã tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2020 cho cán bộ và chiến sĩ dân quân trên địa bàn thị trấn.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND –UBND - MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể thị trấn, Bí thư các chi bộ, trưởng thôn, khu phố, Cán bộ trung đội dân quân cơ động, dân quân tại chỗ và 61 cán bộ, chiến sỹ dân quân.

Đợt huấn luyện dân quân diễn ra từ ngày 2 - 18/7/2020 gồm các nội dung: Học tập chính trị - quốc phòng và huấn luyện quân sự tại thao trường.

Tại hội nghị khai mạc, đồng chí Lữ Trọng Tình – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn đã quán triệt nhiệm vụ, đề ra chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong đợt huấn luyện cơ động – giáo dục chính trị đến 100% cán bộ, chiến sỹ dân quân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Truy – Chủ tịch UBND thị trấn đã yêu cầu Ban chỉ huy quân sự thị trấn chuẩn bị cơ sở, vật chất bảo đảm đầy đủ, chu đáo cho công tác huấn luyện, yêu cầu lực lượng chiến sĩ dân quân thị trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ học tập chính trị và tham gia huấn luyện tại thao trường, Chấp hành nghiêm các qui định, Bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại buổi huấn luyện đầu tiên, đồng chí Trần Văn Khánh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn, là Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thị trấn đã có bài giảng tới 61 chiến sĩ dân quân theo 04 chuyên đề hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Lộc.

Thông qua đợt huấn luyện trung đội dân quân cơ động và lực lượng dân quân tại chỗ năm 2020 nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, Quốc phòng – Quân sự của địa phương. Đồng thời bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ dân quân nắm vững lý luận, nguyên tắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Biết sử dụng thành thạo vũ khí, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng trong thực hành khi xử trí các tình huống xảy ra ở địa phương.

Sau 01 ngày huấn luyện cán bộ và chiến sĩ dân quân thị trấn đã chấp hành nghiêm thời gian và các quy định đã đề ra, đảm bảo hoàn thành tốt kết quả huấn luyện.

Thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức khai mạc huấn luyện trung đội dân quân cơ động và lực lượng dân quân tại chỗ năm 2020

Đăng lúc: 09/07/2020 08:19:35 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch về công tác Dân quân tự vệ, giáo dục QP – AN năm 2020 của Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Lộc. Được sự thống nhất của ĐU – HĐND thị trấn, Sáng ngày 02/7/2020, UBND thị trấn Vĩnh Lộc đã tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2020 cho cán bộ và chiến sĩ dân quân trên địa bàn thị trấn.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND –UBND - MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể thị trấn, Bí thư các chi bộ, trưởng thôn, khu phố, Cán bộ trung đội dân quân cơ động, dân quân tại chỗ và 61 cán bộ, chiến sỹ dân quân.

Đợt huấn luyện dân quân diễn ra từ ngày 2 - 18/7/2020 gồm các nội dung: Học tập chính trị - quốc phòng và huấn luyện quân sự tại thao trường.

Tại hội nghị khai mạc, đồng chí Lữ Trọng Tình – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị trấn đã quán triệt nhiệm vụ, đề ra chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong đợt huấn luyện cơ động – giáo dục chính trị đến 100% cán bộ, chiến sỹ dân quân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Truy – Chủ tịch UBND thị trấn đã yêu cầu Ban chỉ huy quân sự thị trấn chuẩn bị cơ sở, vật chất bảo đảm đầy đủ, chu đáo cho công tác huấn luyện, yêu cầu lực lượng chiến sĩ dân quân thị trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ học tập chính trị và tham gia huấn luyện tại thao trường, Chấp hành nghiêm các qui định, Bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại buổi huấn luyện đầu tiên, đồng chí Trần Văn Khánh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn, là Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thị trấn đã có bài giảng tới 61 chiến sĩ dân quân theo 04 chuyên đề hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Lộc.

Thông qua đợt huấn luyện trung đội dân quân cơ động và lực lượng dân quân tại chỗ năm 2020 nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, Quốc phòng – Quân sự của địa phương. Đồng thời bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ dân quân nắm vững lý luận, nguyên tắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Biết sử dụng thành thạo vũ khí, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng trong thực hành khi xử trí các tình huống xảy ra ở địa phương.

Sau 01 ngày huấn luyện cán bộ và chiến sĩ dân quân thị trấn đã chấp hành nghiêm thời gian và các quy định đã đề ra, đảm bảo hoàn thành tốt kết quả huấn luyện.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC