Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
217563

Lễ phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021

Ngày 04/02/2021 16:37:37

Lễ phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 74/KH – HĐNVQS ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Vĩnh Lộc về việc phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021. Nhằm chuẩn bị tốt cho đợt giao quân năm 2021, chiều ngày 04/02/2021 Đảng uỷ - UBND - HĐNVQS thị trấn Vĩnh Lộc đã tổ chức lễ phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021.

Dự lễ phát lệnh có đồng chíHoàng Đạt Thành – Chánh Văn phòng Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Khánh – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng uỷ - CT HĐND thị trấn Vĩnh Lộc; đồng chí Nguyễn Văn Truy – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị trấn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, Thôn đội trưởng của 4 đơn vị có công dân lên đường nhập ngũ, trưởng trạm y tế và 08 nam thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021 (trong đó có 06 công dân tham gia NVQS, 02 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân).

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ được tổ chức khẩn trương, nghiêm túc, thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo các nội dung quan trọng theo yêu cầu. Đồng chíNguyễn Văn Truy, Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn đãcông bố Lệnh gọi công dân nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện và của trưởng Công an huyện đối với 08 công dân lên đường nhập ngũ năm 2021. Đồng chí đã giao nhiệm vụ cho các thanh niên,yêu cầucác nam công dân xác định tốt tư tưởng, phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, chấp hành tốt nội quy, quy định trong quân ngũ và luôn tin tưởng ở những dự định cho ngày mai lập thân, lập nghiệp khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đồng thời đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Vĩnh Lộc và gia đình có con em lên đường nhập ngũ cần quản lý chặt chẽ con em mình, đảm bảo an toàn trong thời gian trước ngày nhập ngũ. Đồng thời, căn dặn các nam thanh niên nói không với rượu bia, chất kích thích, đồng thời hạn chế giao lưu, tiếp xúc để chủ động phòng chống dịch Covid - 19.

Lễ phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021 tuy diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng đã hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy – HĐND - UBND - MTTQ và các ban ngành, đoàn thể thị trấn đối với các công dân lên đường nhập ngũ nói riêng và công tác quốc phòng an ninh nói chung.

Một số hình ảnh Lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2021 tại thị trấn Vĩnh Lộc

phát lệnh 1.JPG


ẢNH 2.JPG

(Đ/c Hoàng Đạt Thành - Chánh Văn phòng Huyện ủy, thành viên HĐNVQS huyện
công bố QĐ giao chỉ tiêu công dân nhập ngũ cho địa phương)


ẢNH 3.JPG

(Đ/c Nguyễn Văn Truy - PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐNVQSthị trấn
công bố lệnh gọi công dân nhập ngũ và phát biểu giao nhiệm vụ cho các nam công dân nhận lệnh)

ẢNH 4.JPG

(Công dân phát biểu cảm tưởng)

ẢNH 5.JPG


Lễ phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021

Đăng lúc: 04/02/2021 16:37:37 (GMT+7)

Lễ phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 74/KH – HĐNVQS ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Vĩnh Lộc về việc phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021. Nhằm chuẩn bị tốt cho đợt giao quân năm 2021, chiều ngày 04/02/2021 Đảng uỷ - UBND - HĐNVQS thị trấn Vĩnh Lộc đã tổ chức lễ phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021.

Dự lễ phát lệnh có đồng chíHoàng Đạt Thành – Chánh Văn phòng Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Khánh – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng uỷ - CT HĐND thị trấn Vĩnh Lộc; đồng chí Nguyễn Văn Truy – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị trấn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, Thôn đội trưởng của 4 đơn vị có công dân lên đường nhập ngũ, trưởng trạm y tế và 08 nam thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021 (trong đó có 06 công dân tham gia NVQS, 02 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân).

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ được tổ chức khẩn trương, nghiêm túc, thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo các nội dung quan trọng theo yêu cầu. Đồng chíNguyễn Văn Truy, Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn đãcông bố Lệnh gọi công dân nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện và của trưởng Công an huyện đối với 08 công dân lên đường nhập ngũ năm 2021. Đồng chí đã giao nhiệm vụ cho các thanh niên,yêu cầucác nam công dân xác định tốt tư tưởng, phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, chấp hành tốt nội quy, quy định trong quân ngũ và luôn tin tưởng ở những dự định cho ngày mai lập thân, lập nghiệp khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đồng thời đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Vĩnh Lộc và gia đình có con em lên đường nhập ngũ cần quản lý chặt chẽ con em mình, đảm bảo an toàn trong thời gian trước ngày nhập ngũ. Đồng thời, căn dặn các nam thanh niên nói không với rượu bia, chất kích thích, đồng thời hạn chế giao lưu, tiếp xúc để chủ động phòng chống dịch Covid - 19.

Lễ phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021 tuy diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng đã hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy – HĐND - UBND - MTTQ và các ban ngành, đoàn thể thị trấn đối với các công dân lên đường nhập ngũ nói riêng và công tác quốc phòng an ninh nói chung.

Một số hình ảnh Lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2021 tại thị trấn Vĩnh Lộc

phát lệnh 1.JPG


ẢNH 2.JPG

(Đ/c Hoàng Đạt Thành - Chánh Văn phòng Huyện ủy, thành viên HĐNVQS huyện
công bố QĐ giao chỉ tiêu công dân nhập ngũ cho địa phương)


ẢNH 3.JPG

(Đ/c Nguyễn Văn Truy - PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐNVQSthị trấn
công bố lệnh gọi công dân nhập ngũ và phát biểu giao nhiệm vụ cho các nam công dân nhận lệnh)

ẢNH 4.JPG

(Công dân phát biểu cảm tưởng)

ẢNH 5.JPG


CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC