Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
217563

THÔNG BÁO Về việc giải tỏa hành lang, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc

Ngày 30/09/2020 21:54:19

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN VĨNH LỘC

Số: 130/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị trấn Vĩnh Lộc, ngày 30 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc giải tỏa hành lang, chống lấn chiếm vỉa hè,lòng lề đường,
lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc

Thực hiện Công văn số 1654/KH-UBND ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc về việc xử lý giải tỏa lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc.

Thực hiện Nghị quyết tháng 10 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc

Nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự hành lang an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. UBND thị trấn Vĩnh Lộc yêu cầu toàn thể nhân dân, đặc biệt các hộ gia đình dọc tuyến quốc lộ 217, quốc lộ 45 và các hộ tại khu vực ki ốt chợ Giáng cần nghiêm chỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước và địa phương về "Đảm bảo hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường" như:

+ Giải tỏa toàn bộ mái che, mái vẩy, nhà tạm phía trước Ki ốt của hộ gia đình.

+ Không họp chợ tại các ngã ba, ngã tư, không bày bán hàng hóa và đặt biển quảng cáo, biển hiệu lấn chiếm vỉa hè, che khuất tầm nhìn, không làm rạp đám cưới, đám tang, để vật liệu xây dựng trên lòng, lề đường vi phạm chỉ giới hành lang an toàn giao thông gây cản trở hành lang an toàn giao thông theo nội dung Quyết định số 851/2016/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND huyện Vĩnh Lộc.

+ Không đậu đỗ xe ô tô, xe máy trên vỉa hè, lòng đường, khu vực cấm dừng, cấm đỗ, gây ách tắc giao thông, làm mất cảnh quan đô thị không bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Hai là: Tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trên phần đất không được nhà nước giao sử dụng. Cụ thể là: Tổ chức tháo dỡ công trình từ mép trong của vỉa hè đã bó lát vào bên trong là 4m.

- Thời gian tháo dỡ từ ngày 02/10/2020 đến ngày 16/10/2020.

Ba là: Gia đình có trách nhiệm bảo quản phần đất lưu không phía trước hộ gia đình mình. Không xây dựng nhà, công trình kiên cố ở diện tích đất mà nhà nước chưa giao sử dụng.

Bốn là: Gia đình luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư; thực hiện đổ rác đúng nơi quy định, không xả chất thải, rác thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm ra môi trường. Đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu dân cư trong sinh hoạt và quá trình sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề. UBND thị trấn giao Ban công an và Đội quản lý trật tự đô thị thị trấn tổ chức đợt cao điểm giải tỏa hành lang, chống lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự lòng, lề đường, hành langg ATGT các tuyến đường bộ, đặc biệt là trên các tuyến Quốc lộ 45, Quốc lộ 217 trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. Căn cứ thực tế và dựa trên một số cơ sở pháp lý như Nghị định số 121 ngày 10/10/2013, nghị định số 171 ngày 13/11/2013, Nghị định số 155 ngày 18/11/2016, nghị định 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ… để kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vi phạm về xây dựng nhà ở và các công trình khác trên đất được giao không có giấy cấp phép xây dựng, hoặc xây dựng không đúng theo thiết kế đã được phê duyệt, xây dựng lấn chiếm phần đất không được giao.

Thời gian cao điểm tổ chức thực hiện ra quân: Bắt đầu từ ngày 02/10/2020 đến ngày 16/10/2020. (Sau đó tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo)

Để từng bước lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, đảm bảo đường thông, hè thoáng giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân. Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc đề nghị toàn thể nhân dân thực hiện tốt nội dung thông báo trên. Nếu cá nhân, hộ gia đình nào vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các thôn, khu phố (T/b);

- Đài truyền thanh thị trấn (T/b);

- Lưu VP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trịnh Văn Mạnh

THÔNG BÁO Về việc giải tỏa hành lang, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc

Đăng lúc: 30/09/2020 21:54:19 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN VĨNH LỘC

Số: 130/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị trấn Vĩnh Lộc, ngày 30 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc giải tỏa hành lang, chống lấn chiếm vỉa hè,lòng lề đường,
lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc

Thực hiện Công văn số 1654/KH-UBND ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc về việc xử lý giải tỏa lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc.

Thực hiện Nghị quyết tháng 10 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc

Nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự hành lang an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. UBND thị trấn Vĩnh Lộc yêu cầu toàn thể nhân dân, đặc biệt các hộ gia đình dọc tuyến quốc lộ 217, quốc lộ 45 và các hộ tại khu vực ki ốt chợ Giáng cần nghiêm chỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước và địa phương về "Đảm bảo hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường" như:

+ Giải tỏa toàn bộ mái che, mái vẩy, nhà tạm phía trước Ki ốt của hộ gia đình.

+ Không họp chợ tại các ngã ba, ngã tư, không bày bán hàng hóa và đặt biển quảng cáo, biển hiệu lấn chiếm vỉa hè, che khuất tầm nhìn, không làm rạp đám cưới, đám tang, để vật liệu xây dựng trên lòng, lề đường vi phạm chỉ giới hành lang an toàn giao thông gây cản trở hành lang an toàn giao thông theo nội dung Quyết định số 851/2016/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND huyện Vĩnh Lộc.

+ Không đậu đỗ xe ô tô, xe máy trên vỉa hè, lòng đường, khu vực cấm dừng, cấm đỗ, gây ách tắc giao thông, làm mất cảnh quan đô thị không bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Hai là: Tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trên phần đất không được nhà nước giao sử dụng. Cụ thể là: Tổ chức tháo dỡ công trình từ mép trong của vỉa hè đã bó lát vào bên trong là 4m.

- Thời gian tháo dỡ từ ngày 02/10/2020 đến ngày 16/10/2020.

Ba là: Gia đình có trách nhiệm bảo quản phần đất lưu không phía trước hộ gia đình mình. Không xây dựng nhà, công trình kiên cố ở diện tích đất mà nhà nước chưa giao sử dụng.

Bốn là: Gia đình luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư; thực hiện đổ rác đúng nơi quy định, không xả chất thải, rác thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm ra môi trường. Đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu dân cư trong sinh hoạt và quá trình sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề. UBND thị trấn giao Ban công an và Đội quản lý trật tự đô thị thị trấn tổ chức đợt cao điểm giải tỏa hành lang, chống lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự lòng, lề đường, hành langg ATGT các tuyến đường bộ, đặc biệt là trên các tuyến Quốc lộ 45, Quốc lộ 217 trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc. Căn cứ thực tế và dựa trên một số cơ sở pháp lý như Nghị định số 121 ngày 10/10/2013, nghị định số 171 ngày 13/11/2013, Nghị định số 155 ngày 18/11/2016, nghị định 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ… để kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vi phạm về xây dựng nhà ở và các công trình khác trên đất được giao không có giấy cấp phép xây dựng, hoặc xây dựng không đúng theo thiết kế đã được phê duyệt, xây dựng lấn chiếm phần đất không được giao.

Thời gian cao điểm tổ chức thực hiện ra quân: Bắt đầu từ ngày 02/10/2020 đến ngày 16/10/2020. (Sau đó tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo)

Để từng bước lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, đảm bảo đường thông, hè thoáng giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân. Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Lộc đề nghị toàn thể nhân dân thực hiện tốt nội dung thông báo trên. Nếu cá nhân, hộ gia đình nào vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các thôn, khu phố (T/b);

- Đài truyền thanh thị trấn (T/b);

- Lưu VP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trịnh Văn Mạnh

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC