Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
217563

NỘI QUY Hoạt động Nhà Văn hóa – Khu thể thao Khu phố

Ngày 23/05/2019 00:00:00

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN VĨNH LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Thị trấn Vĩnh Lộc, ngày tháng năm 2019

NỘI QUY

Hoạt động Nhà Văn hóa – Khu thể thao Khu phố


I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Nhà văn hoá – Khu thể thao Khu phố thuộc hệ thống thiết chế Văn hoá - Thể thao của cơ sở, do Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc quyết định thành lập, lãnh đạo toàn diện.

Có chức năng hỗ trợ việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu hội họp, học tập cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân trong Khu phố.

II. ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ

Trưởng Khu phố là người trực tiếp quản lý Nhà văn hóa – Khu thể thao, chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị trấn và hướng dẫn về nghiệp vụ của Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp trên; thực hiện thống kê, báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thị trấn và các cơ quan quản lý cấp trên về những nội dung có liên quan.

Trưởng Khu phố chịu trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tổ chức và duy trì các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thị trấn.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Những hoạt động được diễn ra tại nhà văn hóa Khu phố gồm:

1. Tổ chức các cuộc hội họp, sinh hoạt của tổ chức Đảng, Chính quyền và các đoàn thể của Khu phố.

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các chương trình, lớp học nâng cao dân trí, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, giáo dục tư tưởng, đạo đức, nếp sống văn hoá, biểu dương người tốt, việc tốt tại cơ sở.

3. Tổ chức, duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Văn nghệ - Thể thao, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xây dựng đô thị văn minh. Tổ chức giao lưu, mừng thọ, gặp mặt, nói chuyện chuyên đề, vui chơi giải trí cho trẻ em trên địa bàn Khu phố.

4. Tổ chức các hoạt động khác nhằm quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả Nhà văn hóa – Khu thể thao.

Nội dung các hoạt động tại Nhà văn hóa phải lành mạnh, đúng quy định của Nhà nước và địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau khi tổ chức xong hội họp và các hoạt động, phải sắp xếp trang thiết bị ngăn nắp, sạch sẽ, kiểm tra, tắt các thiết bị điện đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ.

IV. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

1. Tổ chức các hoạt động, sinh hoạt, hội họp có nội dung trái quy định của pháp luật, chống phá Đảng, Chính quyền.

2. Tổ chức đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức; vi phạm quy định về an ninh trật tự và nếp sống văn minh nơi công cộng như: Hút thuốc lá, tổ chức ăn uống trong việc cưới, sinh nhật...

3. Mang vũ khí, chất gây nổ và các hóa chất độc hại nguy hiểm vào Nhà văn hóa – Khu thể thao.

4. Hoạt động Quảng cáo thương mại, tiếp thị bán hàng trái quy định.

5. Sử dụng các công trình trong Nhà Văn hóa – Khu thể thao không đúng mục đích. Làm hư hỏng hoặc gây mất mỹ quan khuôn viên nhà văn hóa như: Bẻ cành, hái hoa, phơi đồ, chăn thả gia súc, gia cầm để phóng uế bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường...

6. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm một trong những hành vi nghiêm cấm trên tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

V. LỊCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1/ Tổ chức hội họp, các hoạt động khác phải báo cáo với Trưởng khu phố và đăng ký về nội dung để có kế hoạch bố trí.

2/ Hoạt động vui chơi, TDTT:

+ Buổi sáng từ 5 giờ 30 phút đến 07 giờ

+ Buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút

Trên đây là nội quy hoạt động nhà Văn hóa – Khu thể thao khu phố, yêu cầu cán bộ và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành tốt nội quy trên. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để chung tay xây dựng Khu phố trở thành Khu phố kiểu mẫu./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Truy

NỘI QUY Hoạt động Nhà Văn hóa – Khu thể thao Khu phố

Đăng lúc: 23/05/2019 00:00:00 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN VĨNH LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Thị trấn Vĩnh Lộc, ngày tháng năm 2019

NỘI QUY

Hoạt động Nhà Văn hóa – Khu thể thao Khu phố


I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Nhà văn hoá – Khu thể thao Khu phố thuộc hệ thống thiết chế Văn hoá - Thể thao của cơ sở, do Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc quyết định thành lập, lãnh đạo toàn diện.

Có chức năng hỗ trợ việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu hội họp, học tập cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân trong Khu phố.

II. ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ

Trưởng Khu phố là người trực tiếp quản lý Nhà văn hóa – Khu thể thao, chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị trấn và hướng dẫn về nghiệp vụ của Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp trên; thực hiện thống kê, báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thị trấn và các cơ quan quản lý cấp trên về những nội dung có liên quan.

Trưởng Khu phố chịu trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tổ chức và duy trì các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thị trấn.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Những hoạt động được diễn ra tại nhà văn hóa Khu phố gồm:

1. Tổ chức các cuộc hội họp, sinh hoạt của tổ chức Đảng, Chính quyền và các đoàn thể của Khu phố.

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các chương trình, lớp học nâng cao dân trí, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, giáo dục tư tưởng, đạo đức, nếp sống văn hoá, biểu dương người tốt, việc tốt tại cơ sở.

3. Tổ chức, duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Văn nghệ - Thể thao, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xây dựng đô thị văn minh. Tổ chức giao lưu, mừng thọ, gặp mặt, nói chuyện chuyên đề, vui chơi giải trí cho trẻ em trên địa bàn Khu phố.

4. Tổ chức các hoạt động khác nhằm quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả Nhà văn hóa – Khu thể thao.

Nội dung các hoạt động tại Nhà văn hóa phải lành mạnh, đúng quy định của Nhà nước và địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sau khi tổ chức xong hội họp và các hoạt động, phải sắp xếp trang thiết bị ngăn nắp, sạch sẽ, kiểm tra, tắt các thiết bị điện đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ.

IV. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

1. Tổ chức các hoạt động, sinh hoạt, hội họp có nội dung trái quy định của pháp luật, chống phá Đảng, Chính quyền.

2. Tổ chức đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức; vi phạm quy định về an ninh trật tự và nếp sống văn minh nơi công cộng như: Hút thuốc lá, tổ chức ăn uống trong việc cưới, sinh nhật...

3. Mang vũ khí, chất gây nổ và các hóa chất độc hại nguy hiểm vào Nhà văn hóa – Khu thể thao.

4. Hoạt động Quảng cáo thương mại, tiếp thị bán hàng trái quy định.

5. Sử dụng các công trình trong Nhà Văn hóa – Khu thể thao không đúng mục đích. Làm hư hỏng hoặc gây mất mỹ quan khuôn viên nhà văn hóa như: Bẻ cành, hái hoa, phơi đồ, chăn thả gia súc, gia cầm để phóng uế bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường...

6. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm một trong những hành vi nghiêm cấm trên tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

V. LỊCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1/ Tổ chức hội họp, các hoạt động khác phải báo cáo với Trưởng khu phố và đăng ký về nội dung để có kế hoạch bố trí.

2/ Hoạt động vui chơi, TDTT:

+ Buổi sáng từ 5 giờ 30 phút đến 07 giờ

+ Buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút

Trên đây là nội quy hoạt động nhà Văn hóa – Khu thể thao khu phố, yêu cầu cán bộ và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành tốt nội quy trên. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để chung tay xây dựng Khu phố trở thành Khu phố kiểu mẫu./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Truy

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC