Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
217563

Về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh

Ngày 03/11/2023 09:15:47

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh

Tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa trong công tác Quản lý thuế, Ngành Thuế triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (chức năng BĐSHKD) để nâng cao hiệu quả của việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo Luật Quản lý thuế. Cơ quan thuế hướng dẫn như sau:

Hiện nay việc công khai thông tin hộ kinh doanh được thực hiện theo hình thức thủ công (niêm yết bản giấy tại UBND, khu chợ, Chi cục Thuế, niêm yết trên các trang thông tin của địa phương …) và công khai trên Website của ngành thuế mới ở dạng danh sách, chưa thể hiện được một cách trực quan, chưa hỗ trợ tra cứu và tìm kiếm một cách dễ dàng, việc khai thác, tra cứu phân tích dữ liệu quản lý không được thuận tiện, khó thực hiện việc chia sẻ thông tin với cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Để khắc phục những tồn tại này, Ngành Thuế triển khai chức năng BĐSHKD, chức năng này sẽ hỗ trợ cơ quan Thuế quản lý Người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt chắc địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách, Chức năng BĐSHKD cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường công khai minh bạch trong công tác quản lý thuế.

1. Nội dung của Chức năng BĐSHKD:

Chức năng BĐSHKD là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chức năng BĐSHKD được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.

Chức năng BĐSHKD được cài đặt, quản lý và vận hành trên hệ thống công nghệ thông tin của Ngành Thuế, Các thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên Website của Cục Thuế theo quy trình quản lý thuế của Tổng cục Thuế.

2. Thời gian và lộ trình triển khai

- Từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 31/12/2023 triển khai giai đoạn 1 tại các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

- Để đảm bảo việc triển khai không phát sinh vướng mắc, trong thời gian tháng đầu triển khai, từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 31/8/2023, chức năng BĐSHKD sẽ đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có) của dữ liệu công khai thông tin hộ kinh doanh năm 2023.

- Từ ngày 01/9/2023 chức năng BĐSHKD sẽ đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.

Về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh

Đăng lúc: 03/11/2023 09:15:47 (GMT+7)

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh

Tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa trong công tác Quản lý thuế, Ngành Thuế triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (chức năng BĐSHKD) để nâng cao hiệu quả của việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo Luật Quản lý thuế. Cơ quan thuế hướng dẫn như sau:

Hiện nay việc công khai thông tin hộ kinh doanh được thực hiện theo hình thức thủ công (niêm yết bản giấy tại UBND, khu chợ, Chi cục Thuế, niêm yết trên các trang thông tin của địa phương …) và công khai trên Website của ngành thuế mới ở dạng danh sách, chưa thể hiện được một cách trực quan, chưa hỗ trợ tra cứu và tìm kiếm một cách dễ dàng, việc khai thác, tra cứu phân tích dữ liệu quản lý không được thuận tiện, khó thực hiện việc chia sẻ thông tin với cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Để khắc phục những tồn tại này, Ngành Thuế triển khai chức năng BĐSHKD, chức năng này sẽ hỗ trợ cơ quan Thuế quản lý Người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt chắc địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách, Chức năng BĐSHKD cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường công khai minh bạch trong công tác quản lý thuế.

1. Nội dung của Chức năng BĐSHKD:

Chức năng BĐSHKD là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chức năng BĐSHKD được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.

Chức năng BĐSHKD được cài đặt, quản lý và vận hành trên hệ thống công nghệ thông tin của Ngành Thuế, Các thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên Website của Cục Thuế theo quy trình quản lý thuế của Tổng cục Thuế.

2. Thời gian và lộ trình triển khai

- Từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 31/12/2023 triển khai giai đoạn 1 tại các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

- Để đảm bảo việc triển khai không phát sinh vướng mắc, trong thời gian tháng đầu triển khai, từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 31/8/2023, chức năng BĐSHKD sẽ đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có) của dữ liệu công khai thông tin hộ kinh doanh năm 2023.

- Từ ngày 01/9/2023 chức năng BĐSHKD sẽ đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC