Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
217563

Danh bạ

Ngày 19/12/2017 14:31:56

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND THỊ TRẤN VĨNH LỘC
TT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
01
Trần Văn Khánh
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
0912 256 353
02
Nguyễn Văn Thiệp
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy
0853 721 636
03
Trịnh Trọng Trung
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND
0985893862
04
Trịnh Văn Mạnh
Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND
0865 238 362
05
Trịnh Văn Ninh
Ủy viên Ban thường vụ,Chủ tịch Uỷ ban MTTQ
0988 678 836
06
Cao Thị Huệ
Phó chủ tịch HĐND
0974 520 919
07
Nguyễn Văn Thanh
Phó chủ tịch HĐND
0944 987 360
08
Lê Thị Bảy
Chủ tịch Hội LH Phụ nữ
0972 506 347
09
Nguyễn Tuấn Anh
Bí thư Đoàn Thanh niên
0976039756
10
Lê Trung Hưng
Chủ tịch Hội CCB
0906089498
11
Hà Văn Nam
Chủ tịch Hội Nông dân
0962 258 268
12
Lữ Trọng Tình
Chỉ huy trưởng Quân sự
0966 864 534
13
Vũ Văn Luyện
Trưởng Công an
0916 914 568
14
Phạm Thị Hà
Công chức Văn phòng – Thống kê
0989 737 459
15
Trần Thị Liên AnhCông chức Văn phòng – Thống kê0982519498
16
Nguyễn Văn Quyết
Công chức Tư pháp
0916 559 348
17
Lâm Thanh HảiCông chức Văn hóa0834197868
18
Nguyễn Thị Khuyên
Công chức Kế hoạch- Tài chính
0945 920 898
19
Nguyễn Thị HằngCông chức Văn hóa - Xã hội0975301273
20
Trần Ngọc Thạch
Công chức ĐC - XD - ĐT & MT
0977 436 536
21
Lê Thị Cúc
Công chức VH-XH
0944 371 233
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND THỊ TRẤN VĨNH LỘC
TT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
01
Trần Văn Khánh
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
0912 256 353
02
Nguyễn Văn Thiệp
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy
0853 721 636
03
Trịnh Trọng Trung
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND
0985893862
04
Trịnh Văn Mạnh
Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND
0865 238 362
05
Trịnh Văn Ninh
Ủy viên Ban thường vụ,Chủ tịch Uỷ ban MTTQ
0988 678 836
06
Cao Thị Huệ
Phó chủ tịch HĐND
0974 520 919
07
Nguyễn Văn Thanh
Phó chủ tịch HĐND
0944 987 360
08
Lê Thị Bảy
Chủ tịch Hội LH Phụ nữ
0972 506 347
09
Nguyễn Tuấn Anh
Bí thư Đoàn Thanh niên
0976039756
10
Lê Trung Hưng
Chủ tịch Hội CCB
0906089498
11
Hà Văn Nam
Chủ tịch Hội Nông dân
0962 258 268
12
Lữ Trọng Tình
Chỉ huy trưởng Quân sự
0966 864 534
13
Vũ Văn Luyện
Trưởng Công an
0916 914 568
14
Phạm Thị Hà
Công chức Văn phòng – Thống kê
0989 737 459
15
Trần Thị Liên AnhCông chức Văn phòng – Thống kê0982519498
16
Nguyễn Văn Quyết
Công chức Tư pháp
0916 559 348
17
Lâm Thanh HảiCông chức Văn hóa0834197868
18
Nguyễn Thị Khuyên
Công chức Kế hoạch- Tài chính
0945 920 898
19
Nguyễn Thị HằngCông chức Văn hóa - Xã hội0975301273
20
Trần Ngọc Thạch
Công chức ĐC - XD - ĐT & MT
0977 436 536
21
Lê Thị Cúc
Công chức VH-XH
0944 371 233

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC